Our Recent Posts

Tags

על נשימה מעגלית וטיפול בהתמכרויות

מחקרים מצאו שנשימה מעגלית וריברסינג הינן דרכים יעילות להתמודדות עם התמכרויות, גם עם מתבגרים וגם עם מבוגרים


גאה לשתף שתכנית התערבות המבוססת על עבודת נשימה שכתבתי לרשות למלחמה בסמים קיבלה את אישורה של הועדה הלאומית וכעת אני יכולה להעביר אותה בבתי ספר ! זוהי הפעם הראשונה בארץ שגוף רשמי-ממשלתי ברשות ד"ר דבורה כהן ממכון דוידסון לחינוך מדעי מכיר ביתרונות ובאיכויות של עבודת נשימה להתמודדות עם התמכרויות, משברים, אובדן, טראומות, לחץ, חרדה ועוד. בוועדה ישבו גם בכירים מאגף החינוך והמניעה, המדען הראשי, ראש אגף אכיפה וחקיקה, משטרת ישראל ועוד! התוכנית שהצעתי התבססה על מחקרים שנעשו בחו"ל, על תזות ואף על עבודות דוקטורט! כיועצת חינוכית במשך 20 שנים העובדת עם נוער בסיכון, אני יודעת שתוכניות כישורי חיים המבוססות על שיחה בלבד אינן באמת פותרות את בעיית השתייה והשימוש בסמים של הנוער. חלמתי שהשיטה שבה אני מאמינה, שמערבת גוף ורגש תצליח להיכנס למערכת החינוך והצלחתי כנגד כל הסיכויים!

משתפת אתכם בחלק קטן מההצעה שלי לוועדה: עבודת נשימה הולוטרופית (Holotropic Breathwork) היא שיטה שפותחה על ידי הפסיכיאטר סטניסלב גרוף. זוהי שיטה עוצמתית לחקירה עצמית ולריפוי. מחקרים בדקו את השפעתה על מכורים ועל משתמשים בחומרים ממכרים והוכיחו שישנן הצלחות רבות כיום אף משתמשים בשיטה זו כחלק מהתהליך הטיפולי במכוני גמילה כשהיתרון המרכזי שלה הוא שניתן להגיע לריפוי בשיטה טבעית ללא צורך בשימוש בחומרים ממכרים ולהגיע לקתרזיס רגשי ופיזי שקשור למתח או טראומה קודמים ( לדוגמא מכון גמילה בטקסס: The Last Resort). מחקר אורך שנערך במכון גמילה זה הראה שתוצאות הגמילה שהתבססו על שיטה זו נשמרו בין 2-19 שנים! במחקר, שנערך באריזונה ובדק את השפעת הנשימה ההולוטרופית על 20 נגמלים מסמים ומאלכוהול ( Byron & 1995,Metcalf), נמצא שהנשימה היא כלי תרפויטי אפקטיבי בטיפול בהתמכרויות. ואף יעילה מאוד למניעת התמכרויות! בכל התחומים שנבדקו נמצא שיפור ובייחוד בתחום של דיכאון וחרדה, רגשות, יחסים במשפחה, הפחתת לחצים והערכה עצמית. ממחקר שערכו החוקרים נמצא שטיפול בנשימה הולוטרופית ׁׂ(HB) אפקטיבי בהפחתת בעיות רגשיות ונפשיות. במחקר הנוכחי נבדקו 20 נחקרים בתהליך גמילה מסמים או מאלכוהול בגיל ממוצע 16.2 שנים. כל אחד מהם עבר כ15 סשנים של נשימה, ובנוסף היו בטיפול פסיכותרפי. המחקר התבסס על ראיונות שבוצעו עימם בסוף התהליך שבהם הנבדקים היו צריכים להשוות בין שני סוגי הטיפולים. 40% מהנבדקים דיווחו שבעקבות הטיפול בHB הם זיהו שהם מתמודדים עם סוגיות של צער או אובדן שלא היו מודעים להן קודם לכן או שהדחיקו אותם. כמחצית מהמשתתפים דיווחו שבעקבות הנשימות ההשתוקקות (craving) שלהם לחומרים ממכרים פחתה. כל המשתתפים דיווחו על שיפור משמעותי בתחום הרגשי, הם זיהו רגשות, הצליחו לגעת בכאב ולהתמודד עימו. תוצאות חיוביות נצפו גם בתחום של הפחתת דיכאון וחרדה. כל המשתתפים דיווחו על יכולת טובה יותר להתמודד עם לחץ. שיפור משמעותי והתקדמות דווחו בתחום של הערכה עצמית ו-well being, המשתתפים הרגישו בטוחים יותר בעצמם ובעלי הערכה עצמית גבוהה יותר. דוגמאות לדיווחי המשתתפים אודות תהליך הנשימה: "לנשימה הולוטרופית היתה השפעה מדהימה על חיי", "אני אוהב את זה, HB הוא הכלי בעל היכולת הטובה ביותר לעזור לי להישאר פיכח", "אי אפשר להשוות את זה לשום דבר אחר" ועוד.#addiction התמכרויות #מתבגרים #נשימהמעגלית #ריברסינג#