Our Recent Posts

Tags

נשימה הולוטרופית וטיפול בהתמכרויות

עבודת נשימה הולוטרופית (Holotropic Breathwork) היא שיטה שפותחה על ידי הפסיכיאטר סטניסלב גרוף. זוהי שיטה עוצמתית לחקירה עצמית ולריפוי. מחקרים בדקו את השפעתה על מכורים ועל משתמשים בחומרים ממכרים והוכיחו שישנן הצלחות רבות, כיום אף משתמשים בשיטה זו כחלק מהתהליך הטיפולי במכוני גמילה כשהיתרון המרכזי שלה הוא שניתן להגיע לריפוי בשיטה טבעית ללא צורך בשימוש בחומרים ממכרים ולהגיע לקתרזיס רגשי ופיזי שקשור למתח או טראומה קודמים ( לדוגמא מכון גמילה בטקסס: The Last Resort). מחקר אורך שנערך במכון גמילה זה הראה שתוצאות הגמילה שהתבססו על שיטה זו נשמרו בין 2-19 שנים!

במחקר, שנערך באריזונה ובדק את השפעת הנשימה ההולוטרופית על 20 נגמלים מסמים ומאלכוהול ( Byron & 1995,Metcalf), נמצא שהנשימה היא כלי תרפויטי אפקטיבי בטיפול בהתמכרויות. ואף יעילה מאוד למניעת התמכרויות! בכל התחומים שנבדקו נמצא שיפור ובייחוד בתחום של דיכאון וחרדה, רגשות, יחסים במשפחה, הפחתת לחצים והערכה עצמית. ממחקר שערכו החוקרים נמצא שטיפול בנשימה הולוטרופית ׁׂ(HB) אפקטיבי בהפחתת בעיות רגשיות ונפשיות. במחקר הנוכחי נבדקו 20 נחקרים בתהליך גמילה מסמים או מאלכוהול בגיל ממוצע 16.2 שנים. כל אחד מהם עבר כ15 סשנים של נשימה, ובנוסף היו בטיפול פסיכותרפי. המחקר התבסס על ראיונות שבוצעו עימם בסוף התהליך שבהם הנבדקים היו צריכים להשוות בין שני סוגי הטיפולים.

40% מהנבדקים דיווחו שבעקבות הטיפול בHB הם זיהו שהם מתמודדים עם סוגיות של צער או אובדן שלא היו מודעים להן קודם לכן או שהדחיקו אותם. כמחצית מהמשתתפים דיווחו שבעקבות הנשימות ההשתוקקות (craving) שלהם לחומרים ממכרים פחתה. כל המשתתפים דיווחו על שיפור משמעותי בתחום הרגשי, הם זיהו רגשות, הצליחו לגעת בכאב ולהתמודד עימו.

תוצאות חיוביות נצפו גם בתחום של הפחתת דיכאון וחרדה. כל המשתתפים דיווחו על יכולת טובה יותר להתמודד עם לחץ. שיפור משמעותי והתקדמות דווחו בתחום של הערכה עצמית ו-well being, המשתתפים הרגישו בטוחים יותר בעצמם ובעלי הערכה עצמית גבוהה יותר.

דוגמאות לדיווחי המשתתפים אודות תהליך הנשימה: "לנשימה הולוטרופית היתה השפעה מדהימה על חיי", "אני אוהב את זה, HB הוא הכלי בעל היכולת הטובה ביותר לעזור לי להישאר פיכח", "אי אפשר להשוות את זה לשום דבר אחר" ועוד.

היתרון של HB שהיא מייצרת מצב תודעה לא רגיל שמאפשר לגשת לרבדים עמוקים של הנפש, וזה מסייע בהתמודדות עם מערכת ההכחשה הפתולוגית של המכורים.

במחקר שערכו (Taylor & Macy (1993 על מכורים בתוכנית שיקום בקליפורניה בה טופלו באמצעות HB דווח על שיפור ביחסים הבינאישיים ושיפור ביכולת שלהם להתייחס לאנשים אחרים טוב יותר, הנחקרים דיווחו שהצליחו להרגיש קירבה גם לבני משפחתם. חלקם דיווח שעבודת הנשימה גרמה להם להרגיש רגשות עזים שלא חשו בעבר, וזה נתן להם תקווה שיוכלו להתמודד עם רגשות כאלה גם כשהם פיכחים. הנחקרים דיווחו על תחושות של שחרור, הקלה, אהבה והכרת תודה.

על יעילותה של HB ככלי טיפולי בהתמודדות עם התמכרויות ניתן ללמוד גם מעדויות משתתפים בתוכנית שיקום ד"ר סטניסלב קדרל (1999): "עבודת הנשימה עזרה לי להבין את ההתמכרות שלי...התחלתי לגלות את עצמי ולהסתכל על היחסים שלי ושל אחרים. התחלתי להרגיש רגשות חדשים שלא הכרתי, לא רק שנאה לעצמי ולעולם אלא גם אהבה, הבנה ובטחון. הודות לנשימה התעוררתי מהעיוורון בו שהיתי והתחלתי להילחם בהתמכרות שלי". " עבודת הנשימה עזרה לי להשתחרר, להיות חופשי, להרגיש רגשות של אושר שלא הכרתי קודם לכן, אני מרגיש ששום דבר בעולם לא יגרום לי להתמכר שוב".

שיטה זו משלבת טכניקות שונות של נשימה מהירה באופן מעגלי (שאיפה ונשיפה ברצף ללא הפסקה בין הנשימות) במטרה לעורר תהליכים של מודעות. בתהליך זה ניתן לעקוף את המודע ואת ההגנות שלו ולהגיע ישירות ללא-מודע. במצב זה תהליך הריפוי מתרחש במהירות.