Our Recent Posts

Tags

על נשימה מעגלית, הדחקה ופחד

כשאנחנו נמצאים באירוע מלחיץ, או חווים חוויה המעוררת פחד, התגובה הראשונית שלנו היא עצירת הנשימה. "לא הצלחתי לנשום מרוב פחד" הוא ביטוי שגור בפינו המשקף את המציאות. אבל כאשר אנחנו עוצרים את נשימתנו אנחנו מדחיקים את החוויה המלחיצה עמוק בתוכנו. פיטר לוין כתב על כך בספרו המצוין "להעיר את הנמר": מה שמבדיל בין בני אדם לחיות בטבע זה שהחיות משחררות את האירוע הטראומטי על ידי ניעור הגוף והזזת האנרגיה ואילו אצלנו האנרגיה נשארת תקועה בגוף-קפואה, זה מהווה מעצור רגשי ואנרגטי המונע מאתנו זרימה חופשית של אנרגיית-החיים וגורם לנו לפחד, לדיכאון ולמחלות שונות. עם השנים זיכרונות ואירועים מכאיבים מהעבר מצטברים להם בגוף כמו ערפל כבד המסתיר לנו את "השמש הפנימית", שהיא מקור האהבה והשמחה שבתוכנו.

מטרת הריברסינג היא לשחרר את הפחד! תהליך הנשימה מהווה מעין "מקלחת אנרגטית" המשחררת אותנו מזיכרונות כואבים וטראומות מהעבר. כפי שהמים שוטפים את הלכלוך במקלחת, כך מנקה הריברסינג את כל הפסולת הפיסית והרגשית שבתוכינו.

תהליך הריברסינג התגלה בראשית שנות השבעים ע"י לאונרד אור, איש רוח מארצות הברית, שחווה מחדש את לידתו כשישב להנאתו בסאונה ונשם. חוויה מתקנת זו שחררה אותו מטראומת-הלידה שלו. הסתבר שכבר האיסיים שחיו במערות קומראן שליד ים המלח, עברו תהליכי טיהור דומים בים. התהליך הינו חלק מהפסיכולוגיה הטראנספרסונלית משום שהוא עוקף את המודע ומגיע לחוויות שהדחקנו בגוף במהלך השנים. בתהליך הריברסינג אנחנו לא מנתחים את הבעיה, אלא משחררים את מקור הפחד המודע והלא מודע.