גלריית תמונות מהסדנאות: 

* התמונות בהסכמת המצולמים וכלל אנו מקפידים לשמור על פרטיות המשתתפים 

סדנת נשימה במידבר

לרקוד כאילו אף אחד לא רואה אותך

סדנה בניר צבי

כתבה בתוכנית בוקר

סדנאות נשימה בחיפה